#WODOROWELOVE

Wybierz szkolenie

Logo wodoru H2 w niebieskim kolorze z odbiciem na białej powierzchni z kroplami wody

Szkolenie online - zacznijmy od podstaw

Zapraszamy Cię do fascynującej podróży w świat technologii wodorowych, która zaczyna odgrywać kluczową rolę w przyszłości energii i zrównoważonego rozwoju. Podczas tego szkolenia wprowadzimy Cię od podstaw do wodoru, poznasz czym jest wodór, zastosowanie w energetyce i transporcie i wiele więcej.

Wodór, elektroliza, ogniwa paliwowe – technologia przyszłości

Energetyka przyszłości – podczas zajęć praktycznych poznasz od środka technologie wodorowe. Część teoretyczna wzbogacona jest o moduł praktyczny szkolenia w aspekcie ogniw paliwowych.

Elektrownia wiatrowa i białe zbiorniki na wodór z napisem 'Hydrogen H2' na tle niebieskiego nieba z białymi chmurami

Kto powinien skorzystać ze szkoleń?

Poznanie wodoru jako nowych możliwości np. magazynowania energii jest przede wszystkim przeznaczone dla osób zainteresowanych technologią wodorową oraz jej zastosowaniem, szczególnie:

Pracownicy przemysłu energetycznego:

kierowane do osób, które pracują w sektorze energetycznym, aby zdobyć wiedzę na temat technologii wodorowych i możliwości jej zastosowania w produkcji energii.

Inżynierowie i technicy:

którzy pracują w dziedzinach związanych z technologią wodorową, elektrolizą i ogniwami paliwowymi, rozszerzą swoją wiedzę i umiejętności

Studenci i naukowcy:

zainteresowani energią odnawialną i technologią wodorową, aby pogłębić swoją wiedzę i zrozumienie tematu.

Przedsiębiorcy i inwestorzy:

Osoby zainteresowane inwestycjami w sektorze technologii wodorowych wykorzystają to szkolenie do lepszego zrozumienia rynku i możliwości biznesowych związanych z wodorem.

Instytucje edukacyjne:

które chcą przygotować swoich studentów do pracy w dziedzinie technologii wodorowych.

Pracownicy sektora transportu:

osoby związane z branżą transportową, zwłaszcza zainteresowane pojazdami wodorowymi i rozwijającym się sektorem inwestycyjnym w pojazdy o napędzie wodorowym.

Przykładowe stanowiska pracy w obszarze wodoru

Wraz z pojawieniem się najnowszych technologii, pojawi się zapotrzebowanie w firmach na specjalistów*stki, którzy/które posiadają wiedzę na temat technologii upłynniania wodoru, wykorzystania odnawialnych źródeł energii w produkcji zielonego wodoru, dalszego zastosowania wodoru, logistyki, transportu oraz magazynowania wodoru.

Powstawać będą zielone elektrownie wodorowe, instalacje do produkcji zielonego wodoru, stacje tankowania wodoru – to powoduje wzrost zainteresowania monterami, serwisantami oraz projektantami w tym zakresie.

Monter magazynów energii (w tym wodorowych)
Serwisant układów wodorowych w motoryzacji
Serwisant stacji tankowania wodorem
Specjalista ds. eksploatacji pojazdów zasilanych wodorem
Projektant stacji tankowania wodorem
Projektant systemów instalacji wodorowych
Doradca ds. zielonego wodoru
Zacznijmy od podstaw - wybierz online, jeśli chcesz poznać technologie

Wodór jako nośnik energii. Elektrochemiczne metody produkcji wodoru - szkolenie online​

Rozwijająca się technologia wodorowa stanowi odpowiedź na wyzwania zmian klimatycznych i zapewnia innowacyjne rozwiązania w zakresie magazynowania energii.

Naszym celem jest dostarczenie Ci solidnej podstawy wiedzy związanej z technologią wodorową. Ukończenie tego szkolenia stanowi pierwszy krok poznania technologii wodorowej.

Program szkolenia

 • Status technologii wodorowych w Polsce i na świecie (doliny wodorowe, Polityka energetyczna Polski do 2040, Polska Strategia Wodorowa, Zielony Ład, Pakiet Fit for 55)
 • Wodór jako nośnik energii- charakterystyka wodoru
 • Surowce i technologie stosowane do produkcji wodoru- „kolory” wodoru
 • Idea wykorzystania wodoru na przykładzie projektów międzynarodowych i krajowych
 • Zastosowanie wodoru w energetyce i transporcie – case study
 • Metody produkcji wodoru: termiczne, elektrochemiczne, biologiczne
 • Rodzaje elektrolizerów: jednobiegunowy, dwubiegunowy
 • Budowa i zasada działania elektrolizerów
 • Elektrochemiczne aspekty działania elektrolizerów: prawa Faradaya, sprawność
 • Rynek elektrolizerów, skala elektrolizerów- dane procesowe
 • Dobór elektrolizerów
 • Materiały stosowane do budowy elementów elektrolizerów
 • Generacje elektrolizerów
 • Parametry CAPEX i OPEX
 • Dobre praktyki zastosowania elektrolizerów do produkcji wodoru z OZE
 • Projekty UE – case study
 • Rodzaje zbiorników stałych wodoru gazowego
 • Materiały do budowy zbiorników na wodór
 • Korozja wodorowa- metody przeciwdziałania
 • Inne metody magazynowania wodoru- podziemne magazynowanie wodoru
 • Certyfikaty bezpieczeństwa

Wykładowca

dr inż. Renata Włodarczyk

Doktor nauk technicznych, adiunkt, prac. nauk.-dydaktyczny na Wydziale Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej, w latach 2003-2005 na Uniwersytecie w Camerino była na stażu naukowym, gdzie po raz pierwszy zetknęła się z ogniwami paliwowymi i wykorzystaniem wodoru.  Jest członkiem podgrupy roboczej G6 w ramach Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej, członek Wielkopolskiej Platformy Wodorowej, współautor kwalifikacji rynkowej: „Doradzanie w zakresie planowania produkcji zielonego wodoru”, autorka wielu artykułów o tematyce związanej z technologiami wodorowymi i odnawialnymi źródłami energii, IH= 16, ponad 800 cytowań.

W 2021 ukończyła studia podyplomowe MBA- Górnictwo i Energetyka. Aktywnie uczestniczy w różnych formach kształcenia się i rozwijania swojej osobowości: certyfikowany tutor, coach, trener-szkoleniowec.

Zainteresowania naukowe: wodorowe ogniwa paliwowe, produkcja i magazynowanie wodoru, montaż i eksploatacja instalacji solarnych, w tym paneli PV, korozja i ochrona przed korozją,  wytwarzanie materiałów i badanie ich właściwości w zastosowaniach energetycznych.

Szczegóły szkolenia

Poziom: od podstaw

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych

Forma zajęć: online

Miejsce: online

Materiały: dostepne od pierwszego dnia szkolenia

Certyfikat: certyfikat ATUM

Kalendarz szkoleń: wygodne i szybkie rezerwacje miejsc

1 199,00 zł

Masz pytania?

PÓJDZMY O KROK DALEJ - W PRAKTYKĘ - wybierz stacjonarne rozwiązanie dla dłuższego szkolenia techniczno praktycznego

Wodór, elektroliza, ogniwa paliwowe – technologia przyszłości

To jedyne szkolenie w Polsce, które tak kompleksowo przybliża tematykę wodoru, łącząc aspekty teoretyczne z praktycznymi warsztatami i analizą finansową. Uczestnicy szkolenia będą mieli wyjątkową okazję do zapoznania się z najnowszymi innowacjami i rozwiązaniami, które mogą zrewolucjonizować rynek energetyczny w najbliższych latach. Nasze szkolenie oferuje nie tylko transfer wiedzy, ale także przestrzeń do networking’u i wymiany doświadczeń z ekspertami i innymi uczestnikami branży.

WYBIERZ ZAJĘCIA, KTÓRE SĄ DOSTĘPNE TYLKO U NAS

Czas na praktykę

Eksperymentalna komórka elektrolityczna do wytwarzania wodoru z oświetleniem w ciepłych odcieniach czerwieni i niebieskiego, ustawiona na biurku w laboratorium
Przygotowanie do eksperymentu z wytwarzaniem wodoru z komórką elektrolityczną i zasobnikiem w tle, oświetlone neonowym światłem w laboratorium

Jesteśmy znani z realizacji usług, które wyróżniają się na rynku – szkolenia z wodoru przygotowaliśmy zupełnie w nowy sposób dostosowując szkolenie do rzeczywistych wymagań rynku.

Pracownik laboratorium w ciemnym płaszczu labolatoryjnym i czerwonych rękawiczkach obok metalowego zasobnika na wodór z przewodami, w laboratorium z fioletowym oświetleniem

Program szkolenia

 • Charakterystyka fizyczno-chemiczna
 • Porównanie wodoru z innymi nośnikami energii
 • Wady i zalety wodoru
 • Jak uczynić wodór gazem bezpiecznym
 • Reforming węglowodorów parą wodna
 • Gazyfikacja
 • Dysocjacja termiczna
 • Procesy biologiczne (między innymi fermentacja, fotosynteza)
 • Elektroliza
 • Elektroliza z wykorzystaniem OZE
 • Sprężony w postaci gazowej
 • W postaci ciekłej
 • Wodorki metali
 • Węglowe nanorurki
 • Szklane mikrosfery
 • różnice pomiędzy klasyczną maszyna parową, a ogniwem paliwowym
 • budowa i zasada działania ogniw paliwowych
 • rodzaje ogniw paliwowych
 • wady i zalety

Wykładowca

dr inż. Marcin Michalski

Z branżą odnawialnych źródeł energii związany jest od 2007 roku, kiedy to rozpoczął pierwszą przygodę z pisaniem artykułów branżowych. W trakcie doktoratu prowadził zajęcia wodorowe oraz w ramach programu Erasmus w Czechach pracował nad projektem produkcji biogazu wraz z możliwością produkcji wodoru. Doktor nauk technicznych w specjalizacji Energetyka, absolwent Politechniki Wrocławskiej na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym. Od 2014 roku pracuje w branży fotowoltaicznej w dziedzinie projektowania, audytów, pomiarów i serwisów instalacji fotowoltaicznych. 

Szczegóły szkolenia

Poziom: więcej niż podstawy

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych

Forma zajęć: stacjonarne

Miejsce: Wrocław

Materiały: dostepne od pierwszego dnia szkolenia

Certyfikat: certyfikat ATUM

Kalendarz szkoleń: wygodne i szybkie rezerwacje miejsc

1 990,00 zł

Masz pytania?

Celem jest odpowiednie przygotowanie w nowej technologii

Wodór jako paliwo przyszłości

Technologia wodorowa jest nowym sposobem i rozwiązaniem pozwalającym na zastosowanie metod wykorzystania wodoru w energetyce i transporcie. Jednym z najczęściej wymienianych potencjalnych zalet jest możliwość magazynowania energii przy wykorzystaniu technologii wodorowej, która z czasem będzie odgrywać coraz większą rolę pomagając w integrowaniu odnawialnych źródeł energii do sieci energetycznych, tym smamy zwiększając elastyczność w zarządzaniu energią.

Prosty niebieski symbol chemiczny wodoru 'H2' na przezroczystym tle

Zrównoważony rozwój i gospodarka obiegiem zamkniętym (GOZ) to kluczowe wyzwania, które nasze pokolenie musi stawić czoła. W kontekście walki ze zmianami klimatycznymi, istnieje konieczność skupienia się na zaawansowanych technologicznych rozwiązaniach, które mają na celu ograniczenie emisji dwutlenku węgla.

Jednym z priorytetów jest rozwijanie technologii napędowych opartych na wodorze. Te zaawansowane systemy napędowe, korzystające z wodoru jako nośnika energii, stanowią kluczowy element strategii przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Magazyny energii wykorzystujące wodór są jednym z innowacyjnych rozwiązań, które umożliwiają efektywne gromadzenie i wykorzystanie energii odnawialnej.

Wspieranie rozwiązań opartych na odnawialnych źródłach energii jest niezbędne, aby osiągnąć zrównoważony rozwój. Odnawialne źródła energii, takie jak energia słoneczna i wiatrowa, stają się coraz bardziej konkurencyjne, co przyczynia się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i poprawy stanu naszego środowiska naturalnego.

Wdrożenie tych zaawansowanych technologii i innowacyjnych rozwiązań energetycznych jest nie tylko korzystne dla środowiska, ale także pozwala na osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej, co jest kluczowe dla osiągnięcia zrównoważonej przyszłości.

Wiedza od podstaw wspierana poprzez praktyczną naukę działania wodoru

Rozpoczynając proces edukacyjny, przygotowaliśmy usługi szkoleniowe mające na celu wprowadzenie w podstawy technologii wodorowych oraz znaczenie wodoru jako nośnika energii. W trakcie szkolenia omówimy przykłady wykorzystania i zastosowania wodoru w sektorach energetyki i transportu.

Kolejnym modułem w naszym programie szkoleniowym jest technologia elektrolizy. Podczas tych zajęć zostaną poruszone tematy związane z metodami produkcji wodoru, rodzajami elektrolizerów, ich budową oraz zasadami działania. Następnie zagłębimy się w aspekty technologii elektrolizy zgodnie z najlepszymi praktykami w zakresie produkcji wodoru z odnawialnych źródeł energii (OZE).

W trakcie jednodniowego szkolenia udostępniliśmy naszą salę dydaktyczną wyposażoną w niezbędny sprzęt, który umożliwia przeprowadzenie symulacji wytwarzania energii wodorowej za pomocą ogniw paliwowych na urządzeniach eksperymentalnych.

Szkolenie „Wodór jako paliwo przyszłości” zostało stworzone zgodnie z najwyższymi standardami edukacji techniczno-praktycznej. Nasza inicjatywa jest realizowana przez lidera w dziedzinie szkoleń w sektorze odnawialnych źródeł energii oraz technicznych szkoleń – ATUM. Jesteśmy jednym z pierwszych ośrodków akredytowanych przez Urząd Dozoru Technicznego w zakresie kształcenia specjalistów i instalatorów w dziedzinie odnawialnych źródeł energii (#OZE).

Więcej o ośrodku szkoleniowym

ATUM jest firmą, która może pochwalić się jednym z najdłuższych staży w sektorze szkoleniowym branży Odnawialnych Źródeł Energii. Od momentu powstania Centrum Szkoleń tj. 2015 roku z usług specjalistycznych szkoleń OZE skorzystało ponad 7000 osób, które czynnie działają w branży OZE lub zawodach powiązanych. Wysokie standardy oferowanych usług potwierdzone są wysoką zdawalnością egzaminów zewnętrznych i państwowych np. w Urzędzie Dozoru Technicznym. Główny nacisk na zajęcia praktycznie podczas akredytowanych szkoleń sprawia, że oferta ATUM wyróżnia się na rynku i otrzymuje wysokie opinie ze strony uczestników szkoleń.

Nowe możliwości w dzisiejszych czasach są dla nas na wyciągnięcie ręki. To właśnie dzięki nim możemy rozwijać się nie tylko pod kątem zawodowym. Jednym z wyznaczników, który jest ważną składową w drodze do sukcesu, jest firma szkolenia, która powinna nauczyć nas nowych umiejętności oraz posiadać odpowiednie zaplecze techniczne.

Jak wyglądają szkolenia w ATUM?

Obserwuj i zostań z nami NA DŁUŻEJ

Dzielimy się wiedzą

@atum.edu Czy montażu klimatyzacji uczymy od podstaw? 🤔❄️ Wejdź na atum.edu.pl i sprawdź termin najbliższych szkoleń 👋🏼 #atumszkolenia #atum #montazklimatyzacji #szkoleniaoze #wroclaw #dc #dlaciebie ♬ dźwięk oryginalny - Atum
@atum.edu 3 powody, dla których warto wybrać szkolenie z fotowoltaiki 🙌🏻 Wejdź w link w opisie naszego profilu i sprawdź terminy najbliższych szkoleń 🔗 #atumszkolenia #atum #szkoleniefotowoltaika #fotowoltaika #szkoleniaoze #dlaciebie ♬ dźwięk oryginalny - Atum
Wodór na Świecie

Czy wiedziałeś, że ...

Gospodarka wodorowa w Polsce

Więcej o wodorze, więcej informacji dla Ciebie

Ciekawostka: W 2020 roku wodór jest magazynowany na dużą skalę na całym świecie, a globalna pojemność magazynowania wodoru wynosiła około 350 tysięcy ton.

Wartość statystyczna: W miarę rozwoju technologii magazynowania wodoru i zwiększania udziału odnawialnych źródeł energii, prognozuje się, że ta pojemność będzie nadal rosnąć, co ma kluczowe znaczenie dla gromadzenia i wykorzystywania energii wodorowej.

Magazynowanie wodoru w podziemnych jaskiniach solnych:

Ciekawostka: Jednym z efektywnych sposobów magazynowania wodoru jest jego przechowywanie w podziemnych jaskiniach solnych. W Stanach Zjednoczonych, w Teksasie, istnieje zakład magazynowania wodoru w podziemnych jaskiniach solnych, który ma zdolność przechowywania ponad 5 milionów kilogramów wodoru.

Wartość statystyczna: Podziemne jaskinie solne stanowią stabilne i bezpieczne środowisko do magazynowania wodoru, a taki typ magazynowania może być kluczowym elementem w integrowaniu energii wodorowej z sieci energetycznych w przyszłości.

Elektroliza wodoru? Produkcja wodoru z OZE?

Elektroliza wodoru: Elektroliza wodoru to proces rozkładu wody na wodór i tlen przy użyciu energii elektrycznej. Badania nad elektrolizą wodoru koncentrują się na rozwijaniu bardziej efektywnych i wydajnych elektrolizerów oraz na dostosowywaniu procesów elektrolizy do wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, takich jak energia słoneczna i wiatrowa.

Produkcja wodoru z OZE: Badania nad produkcją wodoru z odnawialnych źródeł energii (OZE) są kluczowe dla zrównoważonego rozwoju sektora wodorowego. Polska ma duży potencjał do wykorzystania energii wiatrowej i słonecznej do produkcji wodoru.

Zastanawiałeś się jakie jest szacunkowe zużycie wodoru w sektorze chemicznym i naftowym w Polsce?

My wiemy! Roczne zużycie wodoru to w mld Nm3 aż 7,4.
Zobacz niżej jak ma się to do województw w Polsce.
Czy Ty też tak jak my, widzisz duży potencjał w technologii wodorowej?

Kołowy wykres prezentujący dane liczbowe dla różnych regionów, z oznaczeniami i wartościami, w odcieniach niebieskiego i szarego na czarnym tle

Słyszałeś o panelach wodorowych?

Panele wodorowe to moduły wykorzystujące energię słoneczną do produkcji wodoru. Są one bardzo podobne do klasycznych modułów fotowoltaicznych z tą różnicą, że zamiast kablem połączone są one przy pomocy rur gazowych. Panele wychwytują wilgoć zawartą w powietrzu w momencie, kiedy strumień powietrza wchodzi do urządzenia. Światło słoneczne napromieniowuje panel zapewniając tym samym energię wykorzystywaną do rozszczepiania cząsteczek wody na wodór i tlen. Przy budowie nie zostały wykorzystane metale szlachetne dzięki czemu koszt produkcji paneli jest niski. Moduły wytwarzają wodór pod niskim ciśnieniem, który może być bezpośrednio wykorzystany lub sprężony i lokalnie przechowywany lub transportowany rurociągami. Podczas procesu podziału wody wytwarzany jest również tlen, który uwalniany jest do otoczenia, bez żadnych negatywnych oddziaływań na środowisko

"Zaawansowany panel solarny marki SOLHVD na lśniącej czarnej powierzchni z widoczną zieloną obudową i głośnikami na bocznych krawędziach

Kontakt

ATUM Sp. z o. o.,
ul. Ostrowskiego 7, pok. 118
53-238 Wrocław
biuro@atum.edu.pl
+48 71 786 62 87

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ATUM Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław (zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne) (Administrator Danych Osobowych). Dane będą przetwarzane w celach marketingowych. Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

  Działamy z dobrą energią

  Jedna marka, wiele możliwości

  Copyright 2023 ATUM. Polityka prywatności. Designed by ATUM